92 votes Vote

را اضافه کنید Born2Seed (Aka.HDCorea) ترکر خصوصی

خیلی ها از سایت های اسیای شرقی سریال ها و برنامه های کره ای دانلود دارن شما ترکر های خصوصی زیادی رو در پنل قرار داده اید اینم قرار بدید خیلی خوب میشه چون افرادی ام که سایت های اسیای شرقی دارن به این سایت نیاز دارن ولی چون به دعوت نامه نیاز داره نمی تونن به این ترکر دسترسی داشته باشن

Mohsen , 18.06.2019, 18:45
Idea status: under consideration

Comments

behnam, 19.06.2019, 08:04
منم همین انتظار رو از بیتسو دارم.شما برای چین و ژاپن ترکر خصوصی قرار داده اید اما برای کره قرار نداده اید در صورتی که خودتون هم مطلع
هستید که سایت های فارسی زیادی برای دانلود برنامه های کره ای ایجاد شده اند خیلی ها به این ترکر نیاز دارن در سایت ها دعوت نامه این سایت وجود دارد اما ورود به این سایت کمی مشکل است لطف کنید ترکررو اضافه کنید
hdcorea.me

Leave a comment